Voňať človečinou…

 V sobotu 7. októbra 2023, na sviatok Ružencovej Panny Márie, sa stretli miestne bratstvá OFS severnej časti Stredoslovenského regiónu s bratmi kapucínmi v Žiline na spoločnej duchovnej obnove, ktorá bola zameraná na oslavu 800. výročia prvých jasličiek v Greccio. Duchovné obnovy, ktoré prebiehajú približne v mesačných intervaloch, majú svoju pevnú štruktúru. Je v nich kladený dôraz predovšetkým na čas strávený v tichu s Pánom, kedy sa bratia a sestry zamýšľajú nad danou témou. Počas predchádzajúcich stretnutí to bolo 800. výročie Potvrdenej reguly svätého Františka a v túto sobotu sme prešli k výročiu prvých jasličiek. 

Pripomínajúc si udalosti, ktoré sa pred 800 rokmi udiali v malom talianskom mestečku Greccio, sme rozjímali nad otázkami aký významom má vtelenie pre môj osobný život, čo mi pomáha uvedomiť si, že môj každodenný život je privilegovaným miestom stretnutia s Pánom, či to, ako prežívam svoj liturgický a sviatostný život. Miestne bratstvá sa potom jednotlivo zdieľali vo svojich skupinkách. 

Po krátkej prestávke nasledovala adorácia a svätá omša, pri ktorej bol brat Ján prijatý do obdobia formácie vo Františkánskom svetskom ráde a sestra Iveta zložila profesiu (večné sľuby), ktorou bola trvalo začlenená do OFS. V homílii náš duchovný asistent br. Michal Varga OFMCap poprial sestre Ivete, aby sa čoraz viac podobala Panne Márii, o ktorej Generálne konštitúcie OFS hovoria, že bola vzorom poslušnosti Slovu, vernosti evanjeliu i vzorom vernej a plodnej lásky pre celú cirkevnú komunitu. Mária v Betleheme pociťovala nielen sladkosť, ale aj drsnosť reality, podobne ako sa to deje v živote každého jedného z nás. Brat Michal Varga zdôraznil, že vtelenie Božieho Syna nám pripomína našu hlavnú a celoživotnú formáciu, ktorou je stávať sa dobrým človekom. Čo nás Dieťatko uložené v jasliach chce predovšetkým naučiť je to, ako voňať človečinou… 

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie