Greccio, miesto prvých jasličiek


  

Drahí priatelia. nachádzame sa v sanktuáriu nazývanom a známom ako sanktuárium prvých jasličiek. Nachádzame sa v Greccio. Tento rok je výročím toho, čo František zrealizoval v tejto jaskyni. Ale čo vlastne František urobil? Vo všeobecnosti hovoríme, že tu usporiadal prvé jasličky. Ale v skutočnosti chcel František na tomto mieste znova prežiť to, čo sa udialo v Betleheme, pretože ako sám často hovorieval, "...Chcel by som na vlastné oči vidieť, čo Dieťa Ježiš prežil prichádzajúc na tento svet, položený na kameň v jaskynke premenenej na stajňu. " Tento Františkov sen sa zrealizoval v noci v roku 1223 tu v Greccio. Tento rok sa pripravujeme na pripomenutie a slávenie výročia tejto udalosti spôsobom, povedal by som špeciálnym. Tento rok je to 800 rokov odkedy sa František cez túto jaskynku prihovára celému svetu. Čo hovorí svetu? Čo hovorí Tebe, ktorý ma počúvaš? Čo hovorí mne osobne?
Hovorí, že odkaz tejto jaskyne je posolstvom toho, že vzdialený Boh sa stal blízkym človeku, takže človek už viac nie je sám. Toto je prianie z tohto priestoru, z tohto miesta, prianie otca gvardiána a komunity bratov všetkým ľuďom, všetkým, ktorí ma počúvajú. Preto pokoj a dobro všetkým, nech nás František žehná a prihovára sa za nás, aby nám Pán udelil veľa pokoja, pokoj do našich sŕdc, pokoj tomuto svetu, kde je ho tak málo. Pokoj a dobro!

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…