List generálneho ministra Tibora Kausera k situácii na Ukraine

  Rím, 25. februára 2022

Všetkým bratom a sestrám OFS a všetkým národným bratstvám OFS

„Lebo každá záležitosť má svoj čas a správny spôsob: lenže nehoda ťažko zaľahne na človeka. Nevie totiž, čo bude. Lebo kto mu zvestuje, ako bude? Nik nemá moc nad dychom života, aby mohol zadržať dych života. Ani nik nemá vládu nad dňom smrti. Veď niet priepustky, kým trvá boj. Nijaká ničomnosť nevie vyslobodiť tých, čo ju páchajú. To všetko som si všímal a (pozorne) som si ukladal do srdca, ako je určený čas pre každý čin, ktorý sa deje pod slnkom - človek však chce vládnuť nad iným človekom na svoje vlastné zlo.“ 1 Kaz 8,6 - 9


Drahí bratia a sestry, nech vám Pán dá svoj pokoj.

Prial by som si, aby som nemusel písať tento list, ale po tragických udalostiach týchto dní nemôžeme mlčať. Nemohli sme si zvestovať, ako bude. Pre niektorých z nás je Ukrajina veľmi blízko, zatiaľ čo pre iných je vo veľkej vzdialenosti. Nemali by sme si však myslieť, že sa to môže stať len tam a nemôže sa to stať u nás. Keď sa modlíme za mier na Ukrajine, musíme mať na pamäti, že sa to môže stať aj u nás. Nemôžeme považovať za samozrejmé, že žijeme v mieri, stačí sa pozrieť do histórie. Mier nie je niečo prirodzené. Mier nie je prímerie. Mier nie je mlčanie zbraní. Mier je Boží dar. Ako taký je daný Bohom zadarmo, ale musíme byť aktívni, aby sme ho mali.
Mier je, keď nemám v úmysle uraziť iných a iní nemajú v úmysle uraziť mňa. Pokoj je, keď rešpektujem druhých a druhí rešpektujú mňa. Pokoj je mať dobré úmysly a rešpektovať slobodu každého Božieho dieťaťa. Preto by som sa mal obmedzovať, aby som mal pokoj. Pokoj je to, čo cítim vo svojom srdci, pretože ho tam vložil Boh. Pokoj je to, že som spokojný s tým, čo mám, pretože mám Boha vo svojom srdci a to mi stačí.
Vojna ubližuje nielen obetiam, ale všetkým, ktorí sú do nej zapojení. Vo vojne niet víťazov, pretože víťazstvo patrí len Bohu a nie nám. Aký veľký rozdiel je medzi porážkou druhého a Božím víťazstvom!
Najmä teraz, keď čoskoro začne pôstne obdobie, obdobie pokánia a zmierenia, si musíme uvedomiť, že hriech zničil pôvodný pokoj, ktorý stvoril Boh. Pápež František povedal: „Ukrajina si zaslúži mier.“ Ja by som dodal: každý národ si zaslúži pokoj; každý muž a každá žena si zaslúžia pokoj. Začnime robiť to, čo je na nás (čo môžeme urobiť). Zmierme sa s Bohom, so sebou samými a so svojimi blížnymi. Žime pokánie a naďalej sa modlime za všetkých, ktorí sú zapojení do vojny, najprv za tých, ktorí sú nevinne zajatí, za naše sestry a bratov na Ukrajine, za obete na Ukrajine a potom za tých, ktorí nevedia, čo robia (Lk 23,34).
Pozývam vás, drahí bratia a sestry, aby ste posilnili našu vzájomnú jednotu, jednotu s celou Františkánskou rodinou a s Katolíckou cirkvou tým, že sa na Popolcovú stredu pripojíte k modlitbe pápeža Františka za pokoj. Môžeme si byť istí, že naše modlitby nezostanú nevyslyšané.


„Buď pochválený, môj Pane, za tých, čo odpúšťajú pre tvoju lásku a znášajú slabosť a trápenie. Blahoslavení tí, čo to pokojne znášajú, lebo ty, Najvyšší, ich budeš korunovať.“


Váš brat

Tibor Kauser
Generálny minister OFS

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…