List Generálneho ministra OFS Tibora Kausera

                                                                                                               Rím, 12.marec 2020


Drahé sestry a bratia po celom svete, nech vám Pán udelí svoj pokoj!

Žijeme mimoriadne dni, týždne, ktoré si vyžadujú mimoriadne rozhodnutia a mimoriadny postoj. Zatiaľ nevieme, čo je v Božích plánoch, čo môžeme využiť z tejto vážnej situácie, ale som si istý, že Boh pre nás pripravuje veľké prekvapenie.

Počúvame správy zo všetkých kútov sveta o epidémii koronavírusu, ktorá sa šíri veľmi rýchlo. V niektorých častiach sveta je situácia skutočne vážna a zároveň nás znepokojuje, zatiaľ čo ostatné časti sú stále bez epidémii alebo sú len málo ovplyvnené.

Keďže sme svetskí františkáni, žijúci vo svete, musíme verne plniť svoje povinnosti v rôznych okolnostiach života (porov. Regula OFS čl. 10). Dnes je to náročnejšie, pretože musíme veľa zanechať z našich pohodlných návykov a pozorne sa prispôsobiť novým okolnostiam. Solidarita a bratský život tak dostávajú nový význam.

Predovšetkým vás všetkých vyzývam, aby ste sa pripojili k mojim modlitbám za tých, ktorých postihla epidémia, najmä za obyvateľov Talianska, Číny, Južnej Kórey, ktoré sú teraz najviac zasiahnuté krajiny, avšak situácia sa mení zo dňa na deň a aj ďalšie sú vážne postihnuté. Modlime sa za tých, ktorí trpia touto chorobou, za tých, ktorí sa starajú o chorých a za všetkých, aby sme mali múdrosť a trpezlivosť, aby sme sa náležite správali, fyzicky aj duchovne a boli schopní znášať toto materiálne a duševné bremeno.

Život vo svete nás vyzýva, aby sme boli pozorní voči všetkým, ktorí majú v tejto situácii väčšie problémy alebo čelia ďalším rizikám. V našich bratstvách je veľa starších sestier a bratov, ktorí potrebujú viac bratskej starostlivosti a viac pozornosti. Žiadam vás, aby ste venovali osobitnú pozornosť tým, ktorí to potrebujú. Musíme byť disciplinovanejší, pretože každý z nás má ešte väčšiu osobnú zodpovednosť za svojich bratov a našich blížnych. Som si istý, že Boh nám dáva príležitosť posilniť bratský život, aj keď je niekedy menej osobných stretnutí.

Opatrenia úradných orgánov vyhlasujú situáciu zo dňa na deň za kritickejšiu. Niektoré z opatrení a výziev ako svetských tak aj cirkevných autorít nás môžu prekvapiť alebo dokonca šokovať. Musíme však veriť, že to všetko je pre spoločné dobro a nakoľko neexistuje právomoc s výnimkou tej Božej (Rim 13: 1), budeme ich rešpektovať aj vtedy, keď to niekedy nebude také jednoduché im porozumieť. Boh sa vždy postará o naše duchovné a materiálne dobro.

Otvorme svoje srdcia, aby sme počuli, čo nám chce Pán povedať touto situáciou. Nech nám všetkým Boh pomôže porozumieť, čo je našou povinnosťou aj dnes.

Váš minister a váš menší brat,

Tibor Kauser
Generálny minister

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…