Kráľovná Františkánskej rodiny„Panna Mária, pokorná služobnica Pána, ochotne poslúchla každé jeho slovo a výzvu. František ju zahrnul neopísateľnou láskou a vyhlásil ju za Ochrankyňu a Orodovnicu svojej rodiny“. (Regula OFS, č. 9).

V dňoch 27.-29. septembra 2019 sme v našom bratstve privítali vzácnu návštevu. Prišla k nám putovná ikona Kráľovnej Františkánskej rodiny, ktorá bola napísaná v roku 2018 v Litve pri príležitosti konania III. európskeho kongresu Františkánskeho svetského rádu (OFS) a Františkánskej mládeže (GiFra). Poslaním púte Ikony je navštíviť všetky miestne bratstvá OFS a GiFra a propagovať oddanosť františkánskej charizme v Európe. Ikona navštívila už niekoľko krajín - Litvu, Lotyšsko, Ukrajinu, Švajčiarsko a momentálne putuje po Slovensku.  
Spolu s Božou Matkou k nám zavítali aj traja hlavní svätci Františkánskej rodiny - sv. Františk, sv. Klára a sv. Alžbeta, ktorých relikvie sú vložené do ikony. 
Duchovný program spojený s privítaním ikony začal v piatok 27.9. 2019 slávnostnou svätou omšou, pri ktorej nám v homílii duchovný asistent br. Ján Macej OFMCap priblížil charizmu františkánskych svätcov všetkých troch rádov. Po omši sa k ľuďom prihovoril minister miestneho bratstva svetských františkánov - br. Juraj . Kto chcel, mohol si ikonu aj osobne uctiť a zobrať si jej obrázok s modlitbou františkánskeho ruženca na zadnej strane. Piatkový program sme ukončili tichou modlitbou pred ikonou.
V sobotu sme sa pred ikonou modlili františkánsky ruženec s krátkymi zamysleniami k jednotlivým tajomstvám. Po svätej omši nasledovala adorácia pred Oltárnou Sviatosťou, pri ktorej sme sa spoločne zamýšľali nad sv. Františkom, ktorý na sebe niesol obraz Ukrižovaného, ktorý nevykreslila ruka umelca do kamennej alebo drevenej dosky, lež prstom živého Boha bol vpísaný do údov živého človeka (Menšia legenda od sv. Bonaventúru).
Po skončení adorácie sme dostali s ikonou aj požehnanie a potom sme ju v sprievode preniesli do kláštora Školských sestier sv. Františka v Žiline, kde bola ikona počas nedele vystavená k verejnej úcte.
V Žiline sa skončila púť ikony po Stredoslovenskom regióne Stigmatizácie sv. Františka z Assisi a bola ďalej prevezená do Trstenej, kde pokračuje jej putovanie oravským regiónom.  Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…