Národná volebná kapitula

V dňoch 30. augusta až 1. septembra 2019 sa uskutočnila v Melčiciach Národná volebná kapitula Františkánskeho svetského rádu na Slovensku. 
Sláveniu kapituly predchádzala dôkladná modlitbová príprava a návrh kandidátov na nasledujúce trojročné obdobie.
Volebnej kapitule predsedala sestra Andrea Karlovič, členka predsedníctva Medzinárodnej rady OFS. Generálneho duchovného asistenta na kapitule zastupoval P. Jaroslav Cár OFMConv. Prítomní boli aj národní duchovní asistenti P. Robert Chabada OFM, P. Jozef Konc OFMCap. a regionálny duchovný asistent Západoslovenského regiónu P. Bruno Včela OFM. Hosťom kapituly bol František Reichel, minister SFŘ Českej republiky.
Na kapitule bolo prítomných 30 z 34. pozvaných  bratov a sestier OFS s volebným právom. Predsedajúca kapituly viedla voľby v súlade s Generálnymi konštitúciami s Štatútom OFS. Po overení prítomných účastníkov s volebným právom predstavila kandidátov na členov národnej rady.
Počas nasledujúceho obdobia bude slúžiť národnému bratstvu národná rada v zložení:
minister – Jozef Gazdík;
viceminister – Milan Suchanovský;
tajomník – Monika Olečková;
medzinárodný radca – Lucia Spodniaková;
hospodár – Mária Hudáková;
člen zodpovedný za formáciu – Martin Dulaj;
zástupca medzinárodného radcu – Juraj Zonnenschein;
animátor františkánskej mládeže – Michal Šerík;
zodpovedný za masmediálnu komunikáciu – Pavol Železník.
Bratia a sestry na kapitule okrem zvolenia novej národnej rady zhodnotili uplynulé volebné obdobie a vytýčili si priority na ďalšie volebné obdobie, naplánovali nové podujatia a formačné stretnutia.
Vyprosujme zvoleným členom NR hojnosť Božích milostí, požehnania a darov Ducha Svätého.
Monika Olečková, tajomníčka NR OFS
článok publikovaný na assisi.sk

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…