Mariánska púť Prahou 2019Tento rok sme prijali pozvanie od českých bratov a sestier na tradičnú mariánsku púť Prahou organizovanou národnou radou SFŘ. Bol to už 281. ročník (27. ročník obnovených pútí). Konajú sa vždy najbližšiu sobotu po sviatku Navštívenia Panny Márie. História siaha až do roku 1650, kedy cisár Ferdinand III. dal postaviť na Staromestskom námestí v Prahe stĺp so sochou Panny Márie ako poďakovanie za víťazstvo pražanov nad Švédmi v r. 1648. Pri cisárovej návšteve Prahy v roku 1652 bol Mariánsky stĺp posvätený. Zároveň sa v tomto roku začali konať púte vedené terciármi (kajúcnikmi). Púte vychádzali od kapucínov na Hradčanoch z kostola Panny Marie Anjelskej. Avšak samotná Mariánska socha bola v novovzniknutej republike 3. novembra 1918 rozvášneným davom strhnutá. Vďaka iniciatíve Spolku pre obnovu Mariánskeho stĺpu se rozbehli naplno reštaurátorské práce na pôvodnom Mariánskom stĺpe a taktiež akcie požadujúce jeho umiestnenie na pôvodnom mieste na Staromestskom námestí. 
Púť sme zahájili svätou omšou v kostole Panny Márie Anjelskej u kapucínov. V homílii brat Dismas (provinciál kapucínov) pripomenul, že aj obyčajné putovanie svetom, ktorý je dnes už tak veľmi sekularizovaný, je veľkým svedectvom. 
Program pokračoval modlitbou desiatku ruženca za potreby cirkvi, vlasti a Európy na nasledujúcich miestach:
  • Loreta - kostol Narodenia Pána
  • Kaplnka sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Nepomuckého v arcibiskupskom paláci
  • Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Svätováclavská kaplnka
  • Kostol Panny Márie Víťaznej (Pražské Jezulátko)
  • Bazilika sv Jakuba (minoroti)
  • na Staromestskom námestí, kde pôvodne stál Mariánsky stĺp
 Púť sme ukončili v kostole Panny Márie Snežnej (františkáni), kde sme si vypočuli prednášku o 14-tich pražských mučeníkoch, dostali sme požehnanie s ich relikviami a na záver sme zaspievali slávnostné Te Deum. 


Obľúbené príspevky z tohto blogu

Cammino di Francesco - pešia púť 1. časť - Rietske údolie

Voňať človečinou…

...aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk... (2Tim 1,6)